יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
דף הבית הגיל הרך פיתוח מקצועי נהלים וטפסים צור קשר למידה בעת חירום
נהלים למשתלמים במרכז הפסג"ה

מ ד י נ ת י ש ר א ל משרד החינוך מינהל עובדי הוראה לשכת מחוז דרום תשע"ח נהלים למשתלמים במרכז הפסג"ה אנו מברכים אותך על השתתפותך בהשתלמות לעובדי הוראה, ומקווים שהלמידה תקדם התפתחותך האישית והמקצועית. זכאותך לגמול / הכרה בהשתלמות לצורך קידום מקצועי מותנית בהתנהלות על-פי הכללים שלהלן: א. הרשמה מקומך בהשתלמות מובטח רק אם: נרשמת ברישום המקוון באתר מרכז הפסג"ה שלמת דמי הרשמה בסך 15 ש"ח קיבלת ממרכז הפסג"ה אישור שיבוץ בהשתלמות ב. נוכחות במפגשים עליך להשתתף בכל מפגשי ההשתלמות. הקפד להגיע ולצאת בזמן. המאחר או יוצא לפני תום המפגש – ירשם כנעדר מהמפגש. יודגש כי גם במקרה של היעדרות מוצדקת (כולל פעילויות שונות בבית ספר/גן), מעל 20% לא תהיה זכאי לאישור השתתפות בהשתלמות מורה יולדת זכאית לשבועיים היעדרות מיום הלידה. בכל השתלמות המלווה בקמפוס וירטואלי: המפגשים המתוקשבים יחשבו כנוכחות רק אם השתתפת באופן פעיל ובצעת כל המטלות הנדרשות. מפגש מתוקשב אינו מאפשר רישום כהיעדרות במסגרת המותר. חל איסור מוחלט על הגעה להשתלמות עם ילדים, ועל שימוש בטלפון נייד במהלך המפגש חובה לציית לנהלי המוסד בו מתקיימת ההשתלמות ג. חתימה בדף הנוכחות עליך לחתום בדף הנוכחות עד פעמיים בכל מפגש. החתימה מהווה עדות לנוכחות והיא באחריותך בלבד. לא תתאפשר הוספת חתימה בדיעבד. ד. זכאות לגמול משרד החינוך ינפיק לך אישור השתתפות בהשתלמות וזכאות לגמול רק אם עמדת בכל החובות הפדגוגיות והמנהליות: נכחת לפחות ב-80% מהמפגשים בהשתלמות עם ציון : בצעת באופן אישי כל המטלות הנדרשות והגשת אותן במועד, בקמפוס הוירטואלי או בעבודה מודפסת. קבלת ציון עובר בעבודה ו/או בחינה – (ציון 60) אם לא קבלת אישור ממשרד החינוך תוך 3 חודשים מתום ההשתלמות - פנה למוסד בו למדת לבירור.אם הבירור העלה כי אינך זכאי לגמול/הכרה הנך רשאי/ת לערער בפני המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז, בתוך שנה מתום ההשתלמות. ה. חשוב לדעת: * כל השתלמויות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", הן עם ציון, ומחייבות ביצוע והגשת משימות אישיות ויישומיות – גם כאשר המשתלם איננו ב"אופק חדש". * אישורי משרד החינוך נשלחים לכתובתם הפרטית של המורים. הקפידו לעדכן את מרכז הפסג"ה/רכז השתלמות ואת מוקד משה"ח במחוז בטל' 08-6263333 על כל שינוי בכתובת . בכל שאלה שתתעורר ניתן לפנות לצוות מרכז הפסג"ה בברכת שנה פוריה זאב אלדר צביקה שמילוביץ מפקח על הפיקוח על הפיתוח המקצועי מנהל מרכז פסג"ה ערד מחוז דרום מוביל למצוינות רח' התקוה 4, ת.ד. 610, באר שבע, מיקוד 84893, טלפון 08-6263114/5 פקס 08-6263116 אתר "שער הממשלה" www.gov.il, אתר משרד החינוך www.education.gov.il , אתר מחוז דרום www.edu-negev.gov.il

 
 
חומרי למידה